İnternet Tarih Teknoloji

İnternetin Gelişimi ve Web 2.0


İnternetin Gelişimi ve Web 2.0

İnternetin tarihe ilk çıkışı 1969 yılına uzanmaktadır. Bilgisayarların birbiriyle iletişim kurmasını sağlayan ilk ağ olan ARPANET, soğuk savaş döneminde Amerika’da askeri amaçlar için kullanılmıştır.

ARPA (Gelişmiş Savunma Araştırmaları Projeleri Birimi) tarafından geliştirilen ARPANET ile ilk bağlantı 1969 yılında yapılmıştır. Amerika Savunma Bakanlığına bağlı olan ARPANET daha sonra üniversiteler tarafından kullanılmıştır.

1989 yılında Avrupa’da CERN’de Tim Barners-Lee tarafından ‘world wide web’in geliştirilmesiyle internet küreselleşmiştir. Web (www), internetteki ilgi alanları ve projelerin gruplaşmasını, www öncesi internetin çok zaman alan karmaşık taranma sürecinin aşılmasını sağladı.

Bu gruplaşmalar çerçevesinde bireyler ve örgütler, kelimenin tam anlamıyla bireyselleşmiş, interaktif, dünya çapındaki bir iletişim ağında anlamlı bir etkileşim kurabilmektedir (Castells, Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür , 2008, s. 472).

ABD’de bilgisayar aracılığıyla iletişim, 1990’ların başında üniversite öğrencileri ve öğretim üyeleri arasında başlatılmıştır. Türkiye’nin ilk internet ağı projesi, 1991 yılında ODTÜ ve TÜBİTAK tarafından başlatıldı.

İlk internet bağlantısı 12 Nisan 1993 tarihinde ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na ait yönlendiriciler ve PTT’den sağlanan 64 Kbps kapasiteli kiralık hat kullanılarak gerçekleştirildi ve NSFNet ile bağlantı kuruldu.

İnternet teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte Web 1.0’dan Web 2.0 teknolojisine geçiş, kullanıcıların aktif olduğu ve bilgi paylaşımı yaptığı çevrimiçi ağlara katılımını sağlamıştır.

Web 2.0, O’Reilly Media tarafından 2004’de kullanılmaya başlanan kullanıcılar arasında bilgi alışverişi ve paylaşım yapmaya uygun sistemdir. Bugün hayatımızın her alanına giren sosyal medya web 2.0 teknolojisinin bir sonucudur.

Günümüzde internet dünyayı çevrimiçi ortamda birbirine bağlayarak, kilometrelerce uzaklıklardaki insanları aynı mekânlarda buluşturmuştur. Marshall McLuhan’ın ifade ettiği gibi, kitle iletişim araçlarının gelişimi ile dünya, küresel büyüklükte bir köye dönüşmüştür (Yaylagül, 2014). Özellikle internet gibi medya teknolojileri önemli bir yersiz-yurtsuzlaştırmaya yol açmaktadır (Tomlinson, 2013).

2018 yılında yapılan Türkiye İstatistik Kurumu hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırmasına göre bilgisayar ve internet kullanımı 2018 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde sırasıyla %59,6 ve %72,9 oldu. Bu oranlar 2017 yılında sırasıyla %56,6 ve %66,8 idi.

Bilgisayar ve İnternet kullanım oranları 16-74 yaş grubundaki erkeklerde %68,6 ve %80,4 iken, kadınlarda %50,6 ve %65,5 oldu (TÜİK, 2018). We Are Social adlı web sitesi 2018 internet ve Sosyal Medya Kullanım İstatistikleri raporuna göre, dünya internet kullanıcı sayısı toplamda 4.08 milyar kişiyi bulmuştur (We Are Social, 2018).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir