Kitap Sosyoloji

KADINLARIN DÜNYASI Alain Touraine

Alain Touraine, yaptığı bu çalışma ile kadınların içinde bulunduğu çatışmaları ve kendi varoluşlarının özneleri olma iradelerini ortaya çıkarmak istemiştir.

Kadınların zayıf olmalarının yanlış bilinçlenmelerine bağlı olduğunu ileri sürmüştür. Araştırmada dinledikleri kadınların kendilerini her şeyden önce kurban olarak değil kadın gibi tanımladıklarını belirtmektedir. Kendilerini kadın olarak inşa etmek istemişlerdir.

Kadınların kendi benliğinin inşası ve özne olarak kadın kitapta sık sık vurgulanmıştır. Yaşamlarının mimarı olarak kadınların benlik inşalarının en önemli kısmı “Ben bir kadınım” olumlamasıdır. Bu ifadenin ardında yatan kadının özgürlüğü için önce kendi kimliğini kabul etmesidir.

Özne fikri, insanın kendi kendisinin amacı haline geldiği bir dünyadır. Yaşadığımız çağda küreselleşme ve kentleşmenin artması ile kadınların mücadelesinde kadınların kendi öznelliğinin farkında olduklarını söyleyebiliriz.

Günümüzde kitapta da belirtildiği gibi eşitlik ve farklılığı birçok alanda birlikte var etme mücadelesi vardır. Postmodern çağın getirdiği bireysellik fikri kadınların mücadelesini siyasi bir eylem olmaktan çıkarmakta ve kendi kimliği için mücadele eden kadınlar yaratmaktadır.

Erkek-kadın eşitliğinin sağlanmasının zor olmadığını belirten Touraine, bunu kadınların özne olarak davranma yeteneğinin erkeklerden fazla olmasına bağlamaktadır.

Kadınların bilinçlenmeleri ve özne olarak davranmaları yalnız başına yeterli olmayıp, toplumsallaşma süreçlerinin dâhil edilmesi ve toplumsal cinsiyet rollerinin yeniden üretilmesini engellemeye yönelik hareketler de gereklidir.

Kadınlar, kendilerini kurban olarak tanımlamasa da toplum içinde “öteki cins” olarak sosyal baskı altındadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir