Bilim Tarih

Sanayi İnkılabı Hangi Olay İle Başlamıştır?

Toplumlar gelişme süreçlerinde belli aşamalardan geçmektedir. Önce ilkel toplum sonrasında tarım toplumu daha sonrasında sanayi toplumu ve son olarak da günümüzde bilgi toplumuna geçiş sağlanmıştır. Her toplum geçiş sürecini farklı zamanlarda yaşayabilmektedir. İlkel toplumdan tarım toplumuna geçiş süreci yerleşik yaşama geçiş ile sağlanmıştır. Tarım toplumundan ise sanayi toplumuna geçiş yaklaşık olarak 18. Yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan Sanayi Devrimi ile gerçekleşmiştir.

 

 Sanayi Devrimi Nasıl Başlamıştır?

Sanayi Devrimi ya da Sanayi İnkılabı olarak adlandırılan toplumsal geçiş aşaması 1765 yılında İskoç mucit James Watt’ın buhar makinesini bulmasıyla enerji kaynağının yeniden düzenlenmesiyle başlamıştır.

 

 Sanayi Devrimi’ni Hazırlayan Nedenler Nelerdir?

Sanayi Devrimi’nin başlaması buhar makinesi ile sağlansa da 16. Ve 17. Yüzyılda dünyada gelişen siyasal, bilimsel, felsefi ve dinsel düşünceler bu devrimin hazırlanmasında büyük rol oynamıştır. Bunların yanı sıra dünyada hızla artan nüfus ve köylerden kentlere göç, kapitalizm, teknolojik yenilikler ve buluşlar Sanayi Devrimi’ni hazırlayan sebepler arasındadır. Fakat bu unsurların hepsi dünyanın her yerinde farklı zamanlarda gelişme göstermiştir.

 

 Sanayi Devrimi’nin Aşamaları Nelerdir?

İlk olarak tarihte “makine çağı” olarak adlandırılan çağ tarih sahnesinde kendini göstermeye başlamıştır. Demir ve kömür bu çağda büyük önem kazanmış ve demiryolları yapılmaya başlanmıştır. İkinci aşama ise demir ve kömürden sonra elektrik ve çelik gibi farklı enerji kaynakları ve hammaddeler ortaya çıkmıştır. Üçüncü ve son aşamada ise günümüzde de hala büyük önem taşıyan bilgisayarın keşfi ile teknolojik gelişmeler ileri bir düzeye geçiş sağlamıştır.

 

 Sanayi Devrimi ile Neler Değişti?

Sanayi Devrimi ile birlikte el ile üretilen her şeyin yerini makine üretimi devralmaya başladı. İnsan gücü ile sağlanan üretimlerin yerini makine, su, buhar ve hayvan gücü aldı. 1765’ten itibaren gelişen teknoloji ile en çok etkilenen alanlar tekstil ve madencilik olmuştur. Bunlarla birlikte makine kullanımının artmasıyla fabrikalar kurulmaya başlanmıştır.

 

 

 

 

 

ANASAYFAYA DÖN

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir