Kitap Sosyoloji

KADINLARIN DÜNYASI Alain Touraine

Alain Touraine, yaptığı bu çalışma ile kadınların içinde bulunduğu çatışmaları ve kendi varoluşlarının özneleri olma iradelerini ortaya çıkarmak istemiştir. Kadınların zayıf olmalarının yanlış bilinçlenmelerine bağlı olduğunu ileri sürmüştür. Araştırmada dinledikleri kadınların kendilerini her şeyden önce kurban olarak değil kadın gibi tanımladıklarını belirtmektedir. Kendilerini kadın olarak inşa etmek istemişlerdir. Kadınların kendi benliğinin inşası ve özne olarak […]

Kitap Sosyoloji

Elimizden Kaçıp Giden Dünya Anthony Giddens

Bugün elimizden kaçıp giden dünya Anthony Giddens ‘a göre, risk ve belirsizlikleri ile insanlığın tümünü etkilemeye devam etmektedir. Küreselleşme ile başlayan bu süreç sosyo-ekonomik yapıları ve gündelik yaşamı yeniden yapılandırmaktadır. Geleneksel yaşam tarzları değişmeye devam ederken, bu dönüşümü tehlikeli bulan gelenekselciler özellikle din ve milliyetçilik gibi değerlere her zamankinden fazla bağlanmaktadırlar. Küreselleşme ile demokrasi arasında […]

Felsefe Psikoloji Sosyoloji Yaşam

İnsan Doğası Gerçekten Bencil ve Saldırgan mıdır?

İnsan Doğasının Karanlık Tarafı İnsan doğası hakkındaki karamsarlık geçmişten günümüze kadar yaygın bir şekilde kabul edilen bir görüş açısıdır.Bu görüş açısı dinsel, felsefi, bilimsel ve edebi birçok farklı anlatımda yer bulur. Geleneksel Yahudi-Hıristiyan öğretileri, ilk günah fikrini ve insanların kötülüğe eğilimini vurgulamıştır. Örneğin Augustinus, erkekleri ve kadınları, doğal hallerinde egoistik, tensel arzularını tatmin yolu arayan, […]

Sosyoloji

İlk Kürsü Sahibi Sosyolog Emile Durkheim

Emile Durkheim (1858-1917) sosyoloji alanında ilk kez kürsü sahibi olan sosyologtur. Modern sosyolojideki temel yaklaşımlardan olan yapısal işlevselciliğin kurulmasına katkıda bulunmuştur. Temel çalışmaları: Toplumda İş Bölümü, Sosyolojik Yöntemin Kuralları, İntihar, Dinsel Hayatın İlkel Biçimleri. Düşünce: Toplum birbirinden bağımsız bir parçalar sisteminden oluşan diğer organizmalar gibi işler: ancak ekonomi, aile, yönetim gibi parçaları bir arada tutan […]

Bilim Psikoloji Sosyoloji Teknoloji

Dijital Çağa Ayak Uydurmak

1990’lı yıllarda internetin yaygınlaşmasıyla başlayan enformasyon çağı denilen bir dönem başladı. İlk O’Reilly tarafından kullanılan Web 2.0 tabanlı internet sitelerinin oluşturulmasıyla, karşılıklı, interaktif paylaşım yapılan dijital ortam devrine adım attık. Blogların, sosyal ağ sitelerinin ortaya çıkmasını sağlayan Web 2.0 sistemidir. İnternetin küreselleşmesi de küreselleşmenin ekonomik bağlamı gibi bir “karşılıklılık” ilkesi içerir. Bu karşılıklı bağımlılık ilişkisi […]

Ekonomi Sosyoloji

Küreselleşme Hayatımızı Nasıl Etkiledi? Küreselleşme ve Etkileri

Küreselleşme denildiğinde ilk akla gelen tanımlamalardan biri tüm dünyanın bütünleşmesidir. Aslında küreselleşme çok boyutlu ve karmaşık bir süreçtir. Küresel olmayı anlamak için insanlığın geldiği noktayı da iyi analiz etmek gerekir. İnsanlık ilk medeniyetlerin kurulduğu yıllardan bu yana geleneklerini koruyarak geleceğe taşımayı istedi. Kendi kimliklerini korumak için yüz yıllarca savaştılar. İnsanlığın endüstri toplumuna geçişten sonraki dönemlerde […]

Genel Kültür Sosyoloji

Doğal Kaynak Zengini Afrika Neden Gelişemiyor?

Afrika, aslında zengin hem de çok zengin bir kıtadır. Afrika mineral ve hammadde bakımından, siyah altın bakımından zengin bir kıtadır. Afrikalıların başarısızlığının arkasındaki en önemli sebep hammaddeleri nasıl çıkarıp işleyeceklerini bilmediklerinden gelmektedir. İşte bu nedenle gelirlerini artıramazlar. Afrika milletlerinin diğer büyük bir hatası ise insan faktörüne yeterince önem vermemesidir.   Afrika’da Liderlik Anlayışı Çok Kötüdür […]

Genel Kültür Sosyoloji

Teknoloji Kullanmayan Topluluk Amişler Kimdir?

Amiş kökleri, Protestan reformuna, 16. yüzyılda Anabaptist hareketine dayanır. İlk Amiş halkı 1700’lü yılların başında, dini zulümden kaçmak için Kuzey Amerika’ya geldi. Bugün, Kuzey Amerika’da 40’tan fazla farklı Amiş grubu var.   Her bir Amiş topluluğunun kendi kuralları var Kuralların katılığı bir topluluktan diğerine değişebilir. Ancak, hepsi olmasa da, çoğu Amiş  topluluklarına uygulanan bazı kurallar […]

Psikoloji Sosyoloji

Sürü Psikolojisi: Asch Uyma Deneyi

Çoğunluğa Uyma Amerikalı sosyal psikolog Solomon Asch insanların karar verme aşamasında çevresinden ne derece de etkilendiğini gösteren bir sosyal deney yapıyor. Bu deneyde belirli sayıda oluşturulan gruplara 4 çizgi gösteriliyor. Bunlardan biri diğer 3 çizgiden biri ile aynı boyda. Gruba aynı olan çizgi numarasını sırasıyla soruyorlar. Asıl denek kişinin son sıralarda cevap vermesi sağlanıyor. Çizgiler […]

Sosyoloji Yaşam

Kadın Devrimi

Kadın Devrimi Kadının kelime anlamını öğrenmek için TDK‘ya baktığınızda, ilk anlamı, “Erişkin dişi insan, hatun, hatun kişi, zen” diye geçiyor. Sonraki tanımlar ise içselleştirilen ataerkil düzenin yansıması adeta, “Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri, becerileri olan, hizmetçi bayan”. Annelik ve ev işleri geçmişten bu yana bir çok kültürde kadına yüklenmiş. Sosyal alanlarda erkeklerin egemen olmasıyla sokaktan, […]